miniBB Support Forums | 16 years on The Web
miniBB ® 

miniBB

®
  
 | Begin | Register | Reply | Search | Statistics | File Bank | Manual |
qwerty miniBB Support Forums / qwerty /   
 

long message

 
Author lit
Guest
#1 | Posted: 17 Jan 2006 08:12 
dogjdognonodnfohndonhdoonbhodnbhojdW 39 hbd nastąpiło masywne odpłynięcie płynu owodniowego i cięciem cesarskim z powodu zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej urodzono SŻD ważącego 3250 g., ocenionego w skali Apgar na 5/8 pkt. Noworodek po porodzie prezentował cechy obrzęku uogólnionego, bez zaburzeń rytmu.Po miesięcznym pobycie w szpitalu został wypisany w stanie ogólnym dobrym z rozpoznaniem wrodzonej infekcji wirusowej. Jako 2-latek Kuba trafił do nas na kontrolne Echo, gdzie nie stwierdzono odchyleń ani w obrębie układu krążenia ani w badaniu przedmiotowymW 39 hbd nastąpiło masywne odpłynięcie płynu owodniowego i cięciem cesarskim z powodu zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej urodzono SŻD ważącego 3250 g., ocenionego w skali Apgar na 5/8 pkt. Noworodek po porodzie prezentował cechy obrzęku uogólnionego, bez zaburzeń rytmu.Po miesięcznym pobycie w szpitalu został wypisany w stanie ogólnym dobrym z rozpoznaniem wrodzonej infekcji wirusowej. Jako 2-latek Kuba trafił do nas na kontrolne Echo, gdzie nie stwierdzono odchyleń ani w obrębie układu krążenia ani w badaniu przedmiotowymW 39 hbd nastąpiło masywne odpłynięcie płynu owodniowego i cięciem cesarskim z powodu zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej urodzono SŻD ważącego 3250 g., ocenionego w skali Apgar na 5/8 pkt. Noworodek po porodzie prezentował cechy obrzęku uogólnionego, bez zaburzeń rytmu.Po miesięcznym pobycie w szpitalu został wypisany w stanie ogólnym dobrym z rozpoznaniem wrodzonej infekcji wirusowej. Jako 2-latek Kuba trafił do nas na kontrolne Echo, gdzie nie stwierdzono odchyleń ani w obrębie układu krążenia ani w badaniu przedmiotowymW 39 hbd nastąpiło masywne odpłynięcie płynu owodniowego i cięciem cesarskim z powodu zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej urodzono SŻD ważącego 3250 g., ocenionego w skali Apgar na 5/8 pkt. Noworodek po porodzie prezentował cechy obrzęku uogólnionego, bez zaburzeń rytmu.Po miesięcznym pobycie w szpitalu został wypisany w stanie ogólnym dobrym z rozpoznaniem wrodzonej infekcji wirusowej. Jako 2-latek Kuba trafił do nas na kontrolne Echo, gdzie nie stwierdzono odchyleń ani w obrębie układu krążenia ani w badaniu przedmiotowymW 39 hbd nastąpiło masywne odpłynięcie płynu owodniowego i cięciem cesarskim z powodu zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej urodzono SŻD ważącego 3250 g., ocenionego w skali Apgar na 5/8 pkt. Noworodek po porodzie prezentował cechy obrzęku uogólnionego, bez zaburzeń rytmu.Po miesięcznym pobycie w szpitalu został wypisany w stanie ogólnym dobrym z rozpoznaniem wrodzonej infekcji wirusowej. Jako 2-latek Kuba trafił do nas na kontrolne Echo, gdzie nie stwierdzono odchyleń ani w obrębie układu krążenia ani w badaniu przedmiotowym

Author Anonymous
Guest
#2 | Posted: 27 Feb 2006 17:40 
Noworodek po porodzie prezentował cechy obrzęku uogólnionego, bez zaburzeń rytmu.Po miesięcznym pobycie w szpitalu został wypisany

kkk

Author Paul
Lead Developer
#3 | Posted: 31 Jul 2006 11:32 
cxcxc
xcxcxc

qwerty miniBB Support Forums / qwerty /
 long message
 Share Topic's Link

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message


 ?
Post as a Guest, leaving the Password field blank. You could also enter a Guest name, if it's not taken by a member yet. Sign-in and post at once, or just sign-in, bypassing the message's text.


Before posting, make sure your message is compliant with our forum posting rules. If not, it may be locked or deleted with no explanation.

 

 
miniBB Support Forums Powered by Forum Software miniBB ® Home  Features  Requirements  Demo  Download  Showcase  Gallery of Arts
Compiler  Premium Extensions  Premium Support  License  Contact Us
Proceed with the Captcha add-on: protect your miniBB-forums from the automated spam and flood.
↑ TOP